linkedin
Herbé
linkedin
Heb je een speeltuin voor ons?
Of een vraag, een idee of nog helemaal iets anders? Als het over erfgoed gaat, mag je ons áltijd bellen.
                     
HERBE BV
Ten Briele 14, bus 15
8200 Brugge
KBO 0744.740.660
RPR Gent, afdeling Brugge
BTW BE0744.740.660
Herbé - Placeholder
Newsflash

Kasteeldomeinen komen op inventaris onroerend erfgoed

De eigenaars van alle vijf domeinen reageren verbaasd op de vraag of zij iets aan te merken hebben op de intentie van Onroerend Erfgoed.
Voor vijf kasteeldomeinen in Glabbeek loopt een openbaar onderzoek voor een erkenning als onroerend erfgoed. Maar de eigenaars zeggen daarvan niets af te weten. “We zijn door niemand ingelicht.”
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) laat een nieuwe inventaris opmaken van waardevol en beschermd onroerend erfgoed in heel Vlaanderen. Voor de nieuwe lijst gaat het niet alleen om bouwkundig erfgoed, maar nu voor het eerst ook om de bescherming van kasteeldomeinen. Glabbeek telt er zo vijf.

Tot 30 april liep een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de nieuwe inventaris, maar door de coronacrisis is de periode van indiening van bezwaren of opmerkingen verlengd tot 18 juni. Het gaat om de domeinen Villa Janssens (Schoolstraat/Diestsesteenweg) en het domein naast de Walmersumstraat en de kerk in Bunsbeek, Villa Mertens (Glabbeek), domein ‘den Driesch’ van baron Guy de l’Escaille (Attenrode) en domein de la Coste (het vroegere woon-zorgcentrum Arcadia in Zuurbemde).

De eigenaars van alle vijf domeinen reageren verbaasd op de vraag of zij iets aan te merken hebben op de intentie van Onroerend Erfgoed. “Het is het eerste wat we horen over een openbaar onderzoek”, zeggen ze. “We zijn daar officieel door niemand over ingelicht.” Eén eigenaar had er iets van ‘van horen zeggen’. “Maar ik schonk er verder geen aandacht aan.”

Taak van gemeentebestuur

De communicatiedienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft te verstaan dat het eigenlijk niet echt zijn taak is eigenaars persoonlijk in te lichten over onderzoeken voor bescherming van onroerend goed. “Veeleer is dat een taak voor de gemeentebesturen”, wordt aangehaald. “Ze beschikken over voldoende mogelijkheden om de bevolking in te lichten, onder meer hun gemeentelijk informatieblad. We betreuren de gebrekkig communicatie en gaan dat zeker onderzoeken.”

De communicatieverantwoordelijke wijst er tevens op dat eigenaars geen vrees moeten hebben voor de toekomst van hun domein. “Er verandert niets aan de huidige toestand”, klinkt het. “Alleen is het er de dienst om te doen om waardevolle dingen beschermd te houden en desnoods te verbeteren.” Er wordt onder meer gewezen op bescherming van merkwaardige bomen van soms honderden jaren oud.

Geïnventariseerd erfgoed brengt wel bepaalde rechten en plichten met zich mee. Het park mag bijvoorbeeld niet ontsierd worden door onnodige kappingen of veranderingen. Anderzijds zijn er premies voor ingrepen om de waarde ervan te verhogen.

Bron: Het Nieuwsblad 12/06/2020 
Auteur: Achiel Baekenshare this article