linkedin
Herbé
linkedin
Heb je een speeltuin voor ons?
Of een vraag, een idee of nog helemaal iets anders? Als het over erfgoed gaat, mag je ons áltijd bellen.
                     
HERBE BV
Ten Briele 14, bus 15
8200 Brugge
KBO 0744.740.660
RPR Gent, afdeling Brugge
BTW BE0744.740.660
Herbé - Placeholder
Newsflash

De visie van studiebureau Herbé op herbestemmingsprojecten

Herbé staat voor integriteit, verbondenheid en wendbaarheid. Vanuit die fundamentele waarden slaagt Herbé erin een totaaloplossing te bieden voor complexe herbestemmingen.
Eind april kopte VRT NWS dat 13.000 waardevolle gebouwen en erfgoedrelicten in Vlaanderen bedreigd zijn. In datzelfde artikel liet VRT NWS Ruben Willaert, prospectie en restauratie, van Herbé aan het woord. Wij doen vandaag hetzelfde. We vragen hem naar de visie van Herbé en hun bijhorende aanpak. 
Wie is Ruben Willaert? 

Na zijn studie in restauratie is Ruben meteen zelfstandig geworden. Langzaam is hij zich gaan verdiepen in erfgoed en vandaag leidt hij zijn eigen bedrijf met 4 specialisaties: restauratie, archeologie, decoratie en erfgoedstudies. Binnen Herbé focust Ruben zich vooral op de prospectie van gebouwen en de begeleiding van restauraties. 

Hoe is het concept van Herbé ontstaan? 

Ruben: "Meer en meer merkten wij binnen onze sector dat veel eigenaars bang zijn van beschermde of geïnventariseerde gebouwen. Ze weten niet wat ze mogen of kunnen doen. Vaak hebben ze ook geen inzicht in de mogelijkheden en de meerwaarden die dergelijke gebouwen kunnen bieden. 

Bij het uitwerken van een mogelijke oplossing voor dit probleem werden wij met diverse lacunes geconfronteerd; we zouden een interdisciplinair team nodig hebben om klanten van A tot Z te begeleiden bij de herbestemming van deze gebouwen. Gaandeweg kwamen wij de juiste mensen tegen met dezelfde passie voor erfgoed, maar met een vernieuwende insteek of een andere aanpak. Omdat wij allen een gelijk doel voor ogen hadden werd zeer snel beslist een samenwerking op te zetten die resulteerde in Herbé."

Hoe wil Herbé zich onderscheiden ten opzicht van andere marktspelers?

Ruben: "Herbé werkt anders, denkt anders. Herbé staat voor integriteit, verbondenheid en wendbaarheid. Vanuit die fundamentele waarden slaagt Herbé erin een totaaloplossing te bieden voor complexe herbestemmingen. Voor ons is het gebouw het uitgangspunt en waarrond we werken en niet andersom. Standaard wordt een plan gemaakt en daarna wordt bekeken hoe het gebouw of monument daar nog in past. In 90% van de gevallen krijg je de uitkomst dat alles tegen de vlakte zal moeten omdat een nieuwe ontwikkeling niet in het kaderwerk van het erfgoedgebouw past. Neem je het erfgoedgebouw als uitgangspunt, dan is de oplossing vaak complexer. Complexer, maar ook des te mooier en wel omdat je erin geslaagd bent om de erfgoedwaarden te behouden en er een functionaliteit aan te geven. Uiteraard ook met het oog op rendabiliteit."

Waar ligt volgens Herbé de sleutel om complexe erfgoedprojecten tot een succes te brengen? 

Ruben: "Maak een goede screening van je gebouw, zorg dat je het van binnen en buiten kent en ga op zoek. Zorg voor een integrale aanpak en hou rekening met de 3 G’s; het gebouw, de gebruiker en het geld."

Heeft Herbé al projecten in de pijplijn? 

Ruben: "Herbé heeft een aantal hangende projecten. Vaak vrij complexe dossiers, die zowel stedenbouwkundig als bij het agentschap Onroerend Erfgoed een aantal keren op negatief advies zijn gebotst. Herbé is momenteel bezig met het zoeken naar een gebruiker en gepaste invulling voor deze gebouwen. Twee hiervan zijn zo goed als concreet en komen hopelijk nog dit jaar definitief in onze portefeuille."

Als je één verwaarloosd monument in Vlaanderen onder de aandacht van onze lezers zou kunnen brengen, welk monument zou dat dan zijn? 

Ruben: "Spontaan komt dan Kasteel Borluut in Gent bij mij op. Een doodzonde dat hier op heden geen actie in ondernomen werd. Nu zou er recent blijkbaar wel een oplossing in de maak zijn en de nieuwe bestemming zou zijn gevonden. Blijkbaar wordt er nu gewacht op het nodige geld. Mijns inziens is dat een voorbeeld van een project waar beperkt werd nagedacht. Wat hier ontbrak was een integrale visie op het gebouw, maar daarvoor is het nodig om even out-of-the-box gaan denken.  En zo zijn er tal van gebouwen verspreid over gans Vlaanderen…"
share this article